News

Scania buys dynamic weighing from Motus to be integrated in the production facilities. All produced vehicles will be weighed individually when driven over a 7 m weigh bridge.

The Swedish patent office (PRV) has approved, without comments, another patent for one of the methods Motus uses to calculate very accurate dynamic weighing results.

NMi (the Dutch Metrology Institute) and RISE (Swedish research and Innovation Institute) verify MOTUS High Speed's (MHS) function and accuracy. MHS's accuracy is down to ±0,1% in a speed up to 14 km/h. The tests are performed according to the international standard OIML R134 and show MHS's ability to calculate the correct weight for heavy vehicles....

Motus Weighing's installation of scale and the converting technology MOTUS High Speed (MHS) at Malma Gård has been tested by Swedish RISE and Dutch NMi. The tests have been performed according to the international standard OIML R134 during two days.

During the summer Motus Weighing AB has carried out tests and implemented substantial improvements in MOTUS High Speed (MHS). The tests have been done at Malma Gård in the vincinity of Götene west of Gothenburg in Sweden where Motus has performed thousands of weighings enabling enhancement of the software.

Den här veckan har vågbryggorna levererats och ligger på plats. Bilden är från Malmå Gård i Västergötland där två 6 m vågbryggor kommer att utgöra Motus Weighings testanläggning vid sidan om lantbrukets vägningar. Under de närmaste dagarna installeras MOTUS High Speed (MHS) som gör vågarna dynamiska. Motus Weighings sluttester kommer att inledas...

Motus Weighing AB har genomfört en nyemission där kapital tagits in för att slutföra utvecklingen samt nödvändiga tester av huvudprodukten MOTUS High Speed (MHS).

Nu har markarbetana och gjutning startat för installation av en fordonsvåg med tillhörande mjukvara MOTUS High Speed på Malma Gård. Allt berlnas vara klart i mitten på maj.