Förtroende
MHS är testat och godkänt


Motus Weighings unika produkt MHS har testats enligt den internationella standarden OIML R134. Certifikatet som MHS tilldelats är  för den bästa noggrannhetsklassen 0,2, som innebär en noggrannhet på ±0,1% vid tester och ±0,2% i praktiken. Testerna är gjorda och certifikatet utfärdat av brittiska National Measurement Office (NMO) i London som är en del av Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Baserat på certifikatet enligt standarden OIML R134 har MHS fått s k typgodkännande i Storbritannien under "Section 12" i det brittiska regelverket, vilket dels innebär att MHS får användas för handel i Storbritannien samt i övriga EU-länder enligt regelverket om s k "mutual recognition". Typgodkännande är utfärdat av NMO.