Installation
Så här fungerar det...

MOTUS High Speed installeras på en befintlig eller nyinstallerad statisk våg enligt skissen här intill. Installationen kan göras på nästan alla s k fordonsvågar - ibland krävs en del anpassningar. I de flesta fall är installationen enkel och görs på några timmar.

Lastbilen i filmklippet här nedanför kör i 15 km/h över en vågbrygga, samtidigt som bil och släp vägs med hög noggrannhet.

Här intill syns den enhet ("Converting Box" i skissen ovan till vänster) som ingår i MOTUS High Speed och som både visar vikten i en display och skriver ut indikativa axelvikter och totalvikt på en pappersremsa.