Certifiering enligt OIML R134!

03.06.2019

Motus Weighings produkt MHS har certifierats av den brittiska myndigheten NMO enligt den internationella standarden för dynamisk fordonsvägning OIML R134! Det betyder att MHS godkänts för kommersiell vägning i alla länder som är medlemmar i OIML.

- Detta är ett jättestort steg för vår produkt MHS och ett erkännande av vår teknik, säger Phär Oscár VD för Motus Weighing AB. Vi har arbetat med detta under en lång period och genomfört tester och kompletterat enligt NMO's önskemål.

NMO certifierar MHS i den bästa noggrannhets-klassen - 0,2 - som innebär att noggrannheten skall vara ±0,1% vid verifiering. Det motsvarar en vägningsfel på ±50 kg för ett fordon som väger 50 ton.