Krapperup has MOTUS High Speed installed!

06/09/2016

Yet another installation of MOTUS Weighing at a farmer in Krapperup, south of Sweden!

På gården Krabberup i Nyhamnsläge i Skåne finns sedan en tid MOTUS High Speed installerad vilket har medfört att alla typer av fordon och släp kan vägas smidigt och med hög noggrannhet på den ganska korta vågbryggan. För alla lantbruk innebär skördetiden mycket arbete och långa dagar, men sedan en tid underlättas invägningen av skörden genom att kapaciteten höjts avsevärt för den befintliga vågbryggan.