en-Vågar på plats

16/07/2017

Den här veckan har vågbryggorna levererats och ligger på plats. Bilden är från Malmå Gård i Västergötland där två 6 m vågbryggor kommer att utgöra Motus Weighings testanläggning vid sidan om lantbrukets vägningar. Under de närmaste dagarna installeras MOTUS High Speed (MHS) som gör vågarna dynamiska. Motus Weighings sluttester kommer att inledas inom kort. 

- Det är väldigt tillfredsställande att Motus äntligen kommer att ha en testanläggning och vi kommeratt samsas väl med Malma Gård, säger Stefan Valdimarsson, teknisk chef på Motus Weighing AB.