We have started a new round of tests!!

09/09/2016


After the first installations of MOTUS High Speed and the new contacts with SP and NMi a comprehensive test program was launched. The target is bugg fixes and to get a MOTUS High Speed installation verified.

Nya tester

Motus Weighing har installerat konverteringstekniken MOTUS High Speed på en befintlig våg utanför Götene för att utföra omfattande tester och prover. Flera olika typer av fordon och med olika last används vid testerna för att prova konverteringstekniken i alla möjliga situationer. Under de första veckorna har hundratals vägningar gjorts i olika farter och så här långt fungerar MOTUS High Speed precis som väntat och noggrannheten har varit hög.