Krapperup har MOTUS High Speed installerad

06.09.2016

Nu finns det ytterligare en installation av MOTUS High Speed installerad på ett lantbruk där skördetiden innebär stor belastning på vågutrustningen.

På gården Krapperup i Nyhamnsläge i Skåne finns sedan en tid MOTUS High Speed installerad vilket har medfört att alla typer av fordon och släp kan vägas smidigt och med hög noggrannhet på den ganska korta vågbryggan. För alla lantbruk innebär skördetiden mycket arbete och långa dagar, men sedan en tid underlättas invägningen av skörden genom att kapaciteten höjts avsevärt för den befintliga vågbryggan.