Motus teknik verifieras av NMi och RISE!

12.11.2017

Nu verifierar NMi (holländska metrologiinstitutet) och RISE (Sveriges Forsknings- och Innovationsinstitut) MOTUS High Speeds (MHS) funktion och noggrannhet. MHS klarar ned till ±0,1% i hastigheter upp till 15 km/h. Testerna och verifieringen är gjorda enligt den internationella standarden OIML R134 och visar MHS' förmåga att beräkna rätt vikt för tunga fordon. 

- Detta är en mycket viktig milstolpe för oss, säger Phär Oscár som är VD för Motus Weghing AB. Nu kan vi visa att tekniken fungerar och hur pass bra den är.

Rapporten går att beställa från Motus Weighing här.