Motus Weighing får nytt patent godkänt av PRV

30.08.2018

Idag har svenska PRV godkänt ytterligare ett patent för en av de metoder Motus använder för att ta fram mycket noggranna dynamiska vägningsresultat.

- Det är väldigt tillfredsställande att PRV, utan några invändningar, godkänt patent för en av de mera centrala delarna i de algoritmer vi har utvecklat, säger Stefan Valdimarsson, teknisk chef och fader till den dynamiska vägningstekniken Motus använder.

Detta är det tredje beviljade patentet i en serie som skall skydda Motus' teknik.