Tester av RISE och NMi

17.10.2017

Motus Weighings installation av vågbrygga och konverteringstekniken MOTUS High Speed (MHS) på Malma Gård har testats av svenska RISE (tidigare SP) och holländska NMi. Testerna utfördes under två dagar enligt standarden OIML R134 för dynamisk vägning.