Testerna med NMO gick bra!

15.12.2018

De ganska omfattande testerna med NMO (se nedan) gick bra, men det tar ett tag innan de utfärdar rapporten som vi kommer att publicera på hemsidan. Testerna utfördes enligt den internationella standarden OIML R134 för s k dynamisk fordonsvägning.