Noggrannhet...
Viktigast vid vägning

MOTUS High Speed (MHS) har testats av NMi och RISE enligt den internationella standarden OIML R134 och uppnått en noggrannhet på ± 0,1% (Klass 0,2) upp till 14 km/h och en rapport från hösten 2017 bekräftar detta. Över 14 km/h klarar MHS ±0,25% (Klass 0,5) upp till 20 km/h.

Testerna har gjorts på våginstallationen ovan genom att väga drygt 400 gånger med olika fordon, olika last och olika hastigheter enligt OIML R134.