Nyheter

Motus Weighing AB har fått sitt andra patent av totalt fyra beviljat av PRV. Patentet fokuserar på en central metod i programvaran som beräknar den dynamiska vikten.
- Det är ett oerhört viktigt steg för Motus och ger oss ett skydd för en central del av våra metoder för att beräkna en noggrann vikt vid dynamisk vägning, säger Stefan...

Nu verifierar NMi (holländska metrologiinstitutet) och RISE (Sveriges Forsknings- och Innovationsinstitut) MOTUS High Speeds (MHS) funktion och noggrannhet. MHS klarar ned till ±0,1% i hastigheter upp till 15 km/h. Testerna och verifieringen är gjorda enligt den internationella standarden OIML R134 och visar MHS' förmåga att beräkna rätt vikt för...

Motus Weighings installation av vågbrygga och konverteringstekniken MOTUS High Speed (MHS) på Malma Gård har testats av svenska RISE (tidigare SP) och holländska NMi. Testerna utfördes under två dagar enligt standarden OIML R134 för dynamisk vägning.

Under sommaren har Motus Weighing AB genomfört tester och gjort förbättringar på MOTUS High Speed. Testerna har framförallt genomförts på Malma Gård i närheten av Götene där hundratals vägningar gjorts av olika fordon både utan last och med.

Den här veckan har vågbryggorna levererats och ligger på plats. Bilden är från Malmå Gård i Västergötland där två 6 m vågbryggor kommer att utgöra Motus Weighings testanläggning vid sidan om lantbrukets vägningar. Under de närmaste dagarna installeras MOTUS High Speed (MHS) som gör vågarna dynamiska. Motus Weighings sluttester kommer att inledas...

Motus Weighing AB har genomfört en nyemission där kapital tagits in för att slutföra utvecklingen samt nödvändiga tester av huvudprodukten MOTUS High Speed (MHS).

Nu har markarbetana och gjutning startat för installation av en fordonsvåg med tillhörande mjukvara MOTUS High Speed på Malma Gård. Allt berlnas vara klart i mitten på maj.

Nya kunder

03.03.2017

Motus Weighing har sålt konverteringstekniken MOTUS High Speed till flera lantbrukare i Västergötland tillsammans med 6 m vågbryggor. Installation sker under våren 2017. - Vi är väldigt stolta över att de här kunderna valt MOTUS High Speed. Lantbrukarna valde MOTUS High Speed för att snabba upp vägningen, vågen tar mindre plats och har högre...

F n finjusteras mjukvaran i MOTUS High Speed för att öka noggrannheten i hastigheter upp till 30 km/h. - Det handlar om att matematiskt beskriva verkligheten, säger Stefan Valdemarsson.