MOTUS High Speed
Bara fördelar...

MOTUS High Speed...

Bara fördelar - i korthet

 1. Ökad vägningskapacitet (minst 100%)
 2. Tar mindre plats
 3. Kan väga långa och udda ekipage
 4. Betydligt snabbare vägning
 5. Lägre bränsleförbrukning
 6. Lägre utsläpp
 7. Mindre slitage på fordon och våg
 8. Indikativa axelvikter separat
 9. Varje axels relativa position

Alla fördelar jämfört med statisk vägning

 1. Vägningen går mycket fortare då fordonen kan köra över vågen. Kapaciteten ökar med 1-4 gånger beroende på omständigheter.
 2. Eftersom en bil, ett släp eller en hel trailer inte behöver stå still på vågbryggan för att få en noggrann vägning kan vågbryggans längd minimeras. MOTUS High Speed klarar vågbryggor som är ned till 6 m långa. På så sätt tar vågen betydligt mindre plats.
 3. MOTUS High Speed kan väga både korta och långa ekipage på en vågbrygga som är 6 m eller längre. Udda axel- eller boggiekombinationer utgör inget hinder.
 4. Det är lätt att förstå att om en lastbil och släp skall stanna två gånger på en 12 m vågbrygga för att vägas tar det betydligt längre tid än om ekipaget kör över vågbryggan.
 5. Eftersom ett fordon inte behöver stanna och sedan starta igen vid vägningen minskar bränsleförbrukningen högst väsentligt.
 6. Eftersom bränsleförbrukningen minskar minskar också utsläppen i motsvarande grad.
 7. Ett fordon slits när det bromsar in och stannar (bromsar etc) samt när det sedan startar igen (transmissionen). En vågbrygga utsätts för slitage när ett fordon stannar och sedan startar igen. Så med MOTUS High Speed sparas underhåll på både fordon och vågar.
 8. MOTUS High Speed ger en indikatv vikt för varje axel.
 9. MOTUS High Speed ger varje axels relativa position.
  Efter installation finns den statiska funktionen på vågbryggan kvar, helt intakt.