Så här fungerar det
MHS är enkel att koppla in


MOTUS High Speed - MHS - installeras på en befintlig eller nyinstallerad statisk våg enligt skissen här intill. Installationen kan göras på nästan alla s k fordonsvågar - ibland krävs en del anpassningar. I de flesta fall är installationen enkel och görs på några timmar. Standardmässigt byts viktindikator och kopplingslåda ut.

Motus Weighing rekommenderar omverifiering efter uppgradering av den statiska funktionen och därefter testas den dynamiska funktionen.

MHS ansluts till Din våg och använder patenterade processer för att ta fram de olika vägningsresultaten - totalvikt, axelvikter, boggievikter och separata vikter för bil och släp. Det handlar om avancerad fysik och matematik - det är väldigt enkelt att beskriva vad MHS gör, men desto svårare att verkligen gör det. Det ligger många års utvecklingsarbete bakom de algoritmer som gör jobbet.

Skriv din text här ...