GDPR

GDPR, hantering av personuppgifter

Vi behöver i vissa sammanhang spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, kontaktperson, telefonnummer, e-post, leverantörs- och kunduppgifter, fordons registreringsnummer, uppgift om last, fordonsvikter. Syftet med en sådan behandling är att kunna besvara dina frågor samt leverera produkter och tjänster som du abonnerar på. Du kommer själv att lämna merparten av uppgifterna när du skickar oss ett meddelande eller tecknar ett abonnemang.

Lokalt i Motus hårdvara hos dig lagras information om registreringsnummer eller RFID-kod, vikt, last etc. baserat på vilka tjänster du abonnerar på och dessa genereras automatiskt i Motus programvara. Dessutom lagras nämnd information som back up på Motus server där de 5 senaste backuperna alltid lagras.

Notera att i de fall du abonnerar på fordonsidentifiering via registreringsnummer kommer kamera eller kameror finnas monterad(e) och foto av fordonet och i vissa fall föraren kommer att lagras. En informationsskylt för allmänheten skall monteras vid infarten till vägningsområdet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning (GDPR) vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att lagras under den tid du är abonnent på Motus Systems. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part om du inte vill att vi skall göra det och uttryckligen godkänner det, dock med det undantaget att de kan lämnas ut om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Per-Erik Norbäck. Du har rätt att begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig på 08-559 24 859 eller på pererik.norback@motusweighing.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten som du kontaktar på 08-657 61 00 eller imy@imy.se 

Senaste uppdatering 2023-02-28