Motus Systems på djupet

Motus Systems ansluts till din våg och använder patenterade processer för att ta fram de olika vägningsresultaten - totalvikt, axelvikter, boggivikter och separata vikter för bil och släp. Det handlar om avancerad fysik och matematik - det är väldigt enkelt att beskriva vad Motus Systems gör, men desto svårare att verkligen gör det.

När du beslutat dig för att satsa på Motus Systems kommer vi ut och installerar hos dig så snart bara möjligt är. Vad vi monterar på plats är bland annat Motus Systems kopplingsbox och kamera för fordonsidentifieringen, vi byter vid behov dessutom ut din befintliga viktindikator mot en state-of-the-art-indikator med högsta prestanda för att säkerställa att funktionen blir den absolut bästa vid vägning.

Vår unika mjukvara sköter alla beräkningar och skickar direkt komplett mätdata till chaufförens telefon och till ditt affärssystem. Motus Systems fungerar lika bra med din befintliga våg som med en ny. Ingen ombyggnation är nödvändig utan Motus Systems arbetar parallellt med din befintliga utrustning, det innebär att du även fortsättningsvis kan väga stillastående om du så skulle önska.

Motus Systems är ett helt underhållsfritt system, det innebär att förutom de vanliga verifieringarna och service av den fysiska vågen, lastceller etc. så behöver du inte göra någonting. Skulle det bli något fel eller att det är dags för en programuppdatering så gör vi allt sådant över nätet vilket innebär att det normalt inte blir något avbrott i produktionen över huvud taget.