Gislaved Energi har en effektivare hantering av sina bränsleinköp

29.04.2021

Alla bränsletransporter rullar över vågen vid leveranser, utan att stanna. Vägningen sker automatiskt och släpper inte ut koldioxid i onödan men ger ändå full kontroll på materialflöden.

Text: Kristjan Stefansson, Motus Weighing

Det finns en tydlig framåtanda på Gislaveds Energi. För att minimera tidsspill och utsläpp så vägs alla transporter på toppmodern utrustning med den senaste tekniken inom vägning. En vägning av bil med släp tar ca 10 sekunder och kräver bara att man går ner i hastigheten som gäller för området.

- Vi har delat ut konton till chaufförerna och de sköter registreringen från sina telefoner. Vi vet vilket fuktprov som hör till vilken leverans eftersom provet knyts till vägningen som chauffören registrerar berättar Rikard Bondeus. Vi får då också veta leverantör, virkesordernummer och transportör.

När leveransen är klart kan personalen på värmeverket göra fuktanalys och rapportering i lugn och ro, systemet säkrar spårbarheten. Allt ordnas i märkta ordrar.

Arbetsmiljön

- Jag knappar in resultatet från fuktmätningen i ordern och gör klart efter det, säger Tomas Kam. Chaufförerna och leverantörerna har redan tidigare fått transportvikten på mail eller i sin telefon.

På Gislaved Energi kör man fullt ut med Motus ordermetod. Den bygger på skapade ordrar för specifika ändamål så att man vid registrering av vägningarna lägger rätt vägning på rätt plats direkt. Det ger en omedelbar uppdatering av nettovärden för t.ex. leverantör, hämtställe eller vilken parameter som väljs för att få den överblick som behövs.

Nästa fördel med denna metod är att inmatningen vid registrering blir snabbare och risken för fel minskar eftersom det mesta är ifyllt och klart utom vikten. Naturligtvis kan man lämna öppet att komplettera med uppgifter, t.ex. varierande varor.

Varje order räknas löpande upp med totala nettot för överskådlighet. På så vis är det enkelt att ta fram resultatet av det som registrerats i varje order.

I och med att chauffören kan registrera i sin mobil försvinner behovet att kliva ur fordonet vid vägning/registrering vilket minskar risken för skador som kan uppkomma vid i- och urstigning.

Transporten

Chaufförerna får direkt svar på vägning i sina telefoner eftersom de är kopplade till vågsystemet efter inloggning. När lastbilsekipaget rullar över vågen läser systemet in registreringsnumret och vikten. Lasten lossas och ett fuktprov tas och lämnas på avsedd plats. Fuktprovet märks upp och knyts till vägningen. Vid utpassage vägs transporten igen och en nettovikt med övriga data sparas på det digitala kvittot.

Eftersom varje vägning blir identifierad vet vågsystemet vem som ska ha vägningen vilket förenklar för användarna. Det underlättar också när uppdrag delas ut till chaufförerna.

Ny teknik förbättrar balansen mellan kostnad och vinst.

Tack vare rigorös utveckling, testning och certifiering av vägningsmetoden behöver man inte längre investera i fullånga vågplattor för noggrann vägning. Befintliga vågar, där man tidigare behövt stanna, kan också uppgraderas för att väga utan stopp om de är 6 m eller längre.

Det räcker med en 6 meter lång vågplatta av standardtyp för att uppnå högsta nåbara noggrannhetsklass men väljer man en längre våg så kan man väga i högre hastighet. Motus Weighing AB är ensamma i världen om att kunna leverera denna typ av vågar med så hög noggrannhet.

Många ton CO2 undviks att släppas ut.

En anläggning som väger stillastående 100 gånger om dagen släpper ut ca 8 ton CO2 per år enbart på grund av stoppet. Dessutom förloras den tid som går åt för avbrottet i transporten. Många ton koldioxid kan undvikas genom att väga utan stopp.

Med Motus Weighings funktioner kan registrering ske vid naturliga stopp i stället för på en våg tack vare spårbarheten och det intelligenta systemet LSV.

Korta fakta

  • Ingen bevakning av vågen krävs - Förbättrar arbetsmiljön och frigör resurser
  • Full spårbarhet - Förbättrar arbetsmiljön och kvaliteten
  • Låg investering med mindre hårdvara
  • Lägre driftskostnad tack vare färre hårdvarudelar samt skonsammare vägningsmetod
  • Flexibel åtkomst för friare arbetsdagar
  • I och med att fordonet inte behöver stanna så minskar slitaget både på fordon och våg
  • Modern och framtidssäkrad mjukvarulösning för trygg affär
  • Maximalt utnyttjande av befintlig markyta tack vare tekniken

Vågsystemet hos Gislaveds Energi har varit i drift sedan 2019.

MHS

OIML Certifierad vägningsmetod. Automatisk vägning (AWI)

Vågplatta Gislaved

Tamtron Scalex 6 m, 4 st Flintec RC3 35t

Noggrannhetsklasser

Klass 0.2 enligt OIML R134

LSV

Webbaserat vågsystem, finns även för andra vågfabrikat och stillastående vägning. Koppla in, starta, använd!

Utvecklat i Sverige, patenterat, typgodkänt och certifierat.

För mer information: info@motusweighing.se 0721-821 233 eller www.motusweighing.se