Idag, 1.a Dec 2023 öppnar 590 mil vägar för långa fordon upp till 34,5 meter.

01.12.2023

Idag, 1.a Dec 2023 öppnar 590 mil vägar för långa fordon upp till 34,5 meter. Med mer gods per lastbil minskar både utsläpp och transportkostnader samt ökar näringslivets konkurrenskraft.

Hur ska du optimera lastningen och väga dina 34 m långa fordon?

Du behöver inte köpa en längre fordonsvåg än vad du redan har. Vi på Motus kan uppgradera de flesta existerande vågar genom att koppla in vår unika produkt MHS som gör att vi kan väga fordon i rörelse på ett tillförlitligt och noggrant sätt. Du behöver alltså inte längre stanna på vågen som kan vara kortare än fordonet. Dessutom får du all nödvändig information om axelvikterna på samma gång så du kan maximera lastningen och visa svart på vitt att du kör lagligt - #Fairtransport