Snart dags för 34,5 meter långa fordonståg

18.10.2023

Goda nyheter: i december 2023 öppnar 590 mil vägar för långa fordon upp till 34,5 meter. Med mer gods per lastbil minskar både utsläpp och transportkostnader samt ökar näringslivets konkurrenskraft.

Hur ska du väga dina 34 m långa fordon?

Motus erbjuder ett sätt att väga dessa långa fordon på existerande vågar oavsett vågarnas längd (>5 m). Motus System MHS för dynamisk vägning ger noggranna resultat utan att fordonet behöver stanna på vågen.