LSV - rationell vågadministration

LSV är Motus system för effektiv identifiering och registrering av fordon och vägningsresultat och är en mjukvarubaserad tjänst som du kommer åt via mobiltelefon, dator eller ditt affärssystem. 

Vid vägningen identifieras fordonet med registreringsnummer eller RFID och vägningsresultatet kopplas ihop med fordonet. Före eller efter vägningen, t.ex. lastning, lossning eller under vilotid utförs övrig manuell registrering av kund/leverantör, projekt, materialslag etc. av chauffören direkt via mobilen. 

Självklart kan dessa uppgifter även registreras automatiskt utifrån förinställda värden eller manuellt på kontoret om det passar dina rutiner bättre. Du kan själv välja vem som skall se eller kunna registrera vad, chauffören, vågägaren och/eller kund.

Med LSV ökar du effektiviteten ordentligt när det gäller vägningsadministration och på  köpet slipper du dyra och komplicerade terminaler.