MHS certifikat

MHS, som ingår som en del i Motus Systems, är certifierat av brittiska NMO enligt den internationella standarden OIML R134 för dynamisk fordonsvägning. Certifikatet som Motus Weighing erhållit för MHS är för den bästa noggrannhetsklassen 0.2 som innebär en noggrannhet på ±0,1%. 

Både Motus' OIML R134 certifikat och det brittiska typgodkännandet har uppdaterats med noggrannhetsklasser för axlar och axelgrupper. 

MHS får officiellt användas för vägning av axlar och axelgrupper.

  • Klass 0,2 för totalvikt, vilket innebär ned till ±0,1%
  • Klass D för ensamma axlar, vilket innebär ned till ±2,0%
  • Klass B för axelgrupper, vilket innebär ned till ±1,0%

Samtliga certifikat och typgodkännanden är utfärdade av brittiska National Measurement Office (NMO) i London som är en del av Department for Business, Energy and Industrial Strategy.