MHS - effektiv vägning i farten

MHS är en svensk, världsunik och patenterad mjukvara som förfinar ditt vägningsdata och förvandlar din fordonsvåg där du tidigare varit tvungen att stanna för att väga lasten till ett helautomatiskt vågsystem där du bara kan kör över vågen för att väga - något tidigare inte varit möjligt att göra med hög noggrannhet. 

MHS möjliggör dessutom axel- och boggivikter i samma moment, detta är en stor fördel för att säkerställa att du följer gällande regelverk om axelvikter, ett regelverk som dessutom kommer att skärpas under 2021.

Med MHS kan du köra över vågen i hastigheter upp till 14 km/h och väga med ned till så lågt som ±0,1% avvikelse. Detta ger möjlighet till ökad vägningskapacitet, minskad väntetid och fler leveranser. Vår vägningsprocess tar under 30 sekunder jämfört med en traditionell statisk vägning som kan ta flera minuter. 

Naturligtvis kan du även fortsättningsvis väga stillastående med din våg om du vid speciella tillfällen vill göra så.

MHS är certifierat av brittiska NMO enligt den internationella standarden OIML R134 för automatisk vägning.