Projekt Oden

Svensk uppfinning visar vem som ska betala för sitt avfall.

Rättvis debitering

Genom att kunna väga utan onödiga stopp ökar servicenivån med full kontroll bibehållen. Detta ger avfallsanläggningar möjlighet att uppfylla tillgänglighet och servicekrav för kommuninvånare. Motus produkt bygger på data från faktiskt beteende ihop med vikten på lämnade varor i stället för uppskattningar.

Automatisering som betalar sig

Vår installation i Gullspång gav redan efter några månader en justering av betalande företag med över 400 % och intäktsökning med mer än 2000 % eftersom vår produkt "Oden" gjorde det möjligt för personalen att hitta företag som inte betalade alls eller betalade för lite för sitt avfall.

Spara personalinsatser

Lösningen kräver ingen personalinsats utan arbetar i bakgrunden. Informationen från in- och utpassagerna ger avfallsanläggningen möjlighet att följa upp hur mycket som lämnades på anläggningen och vem som lämnade detta. De kan se antalet passager och lämnad vikt över tid och hur det stämmer med överenskommelser.

Frihet i arbetsdagen

Full insyn även för dig som är på språng.Vägningssystemet kan nås från valfri enhet med inloggning. Registreringsnummer, vikt samt foto sparas för varje passage och riktning för hög redundans och spårbarhet. Personalen kan själva prioritera sina sysslor med bibehållen spårbarhet och kommer snabbt åt att följa upp eller granska händelser i systemet direkt från sin mobila enhet eller kontorsdator.

Den mobila terminalen är tillgänglig för alla Motus lösningar och kan fås med automatiska och ickeautomatiska vågar.

Den moderna vägningen

En mycket avancerad teknik gör det möjligt att samla in vägningar utan att påverka flödet av fordon. Alla som stått i kö vet vad väntan gör med tålamodet. Att låta kunder och besökare slippa kö och stillestånd visar på god service och professionalism.

Med det banbrytande genombrottet går vi in i en konceptuell förändring av hur vi ser på vägning av last på fordon. Möjligheten att väga utan stopp ger många fördelar för användare och miljö. Tidsbesparingar, minskning av slitage och CO2 samt det faktum att en kortare vågplatta kan placeras på området har mötts positivt av marknaden.

Motus Weighing har som enda företag i världen löst ett gammalt problem som tvingat transportbranschen att slösa sina resurser genom upprepade stopp under pågående transporter.

Noggrannheten har varit den springande punkten och med certifikat och typprov avklarade finns nu möjligheten för alla med behov att väga att spara sina resurser med vår teknik.

Så funkar det

Besökarna till avfallsanläggningen rullar in på området med sina fordon. På vägen in vägs och identifieras ekipaget.

När besökaren är klar passeras vägning och identifiering återigen och resultatet från de två passagen registreras automatiskt.

Data från Oden kombineras med passagesystemet för full överblick av verksamheten på anläggningen.

Några kommentarer om Oden

"- Det här löser två problem för oss, att kunna erbjuda småföretagare god service genom att ta emot deras avfall, och samtidigt se till att de betalar för sig, säger Lars Persson, förbundschef på AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg."

"Det bästa är ändå ekonomin."

Tekniken

Vågen som behövs är en klassisk fordonsvåg med en längd på 6 meter. Längre befintliga vågar kan uppgraderas efter en föregående teknisk bedömning av skicket. Det kan till exempel redan finnas en fordonsvåg på anläggningen som vill uppgradera till "Oden".

Uppgraderingen görs med en liten elektronisk enhet, MHS, mjukvara samt en dator för systemet. För identifiering av registreringsskylt används två kameror monterade i vardera vägningsriktningen. Identifiering kan också ersättas eller kompletteras med rfid.

Resultatet från Motus vägning bygger enkelt på många vägningar från den befintliga vågen och presenteras automatiskt utan insats från operatör. Fördelarna är många men utmärkande är det konsekventa tillvägagångssättet vilket borgar för pålitliga resultat. Detta är en av anledningarna till att Motus produkter används inom bland annat lastbilstillverkning och av Polisen.

Systemet LSV utgör det grafiska gränssnittet och plattform för vägningsdata. LSV möjliggör distanssupport, kommunikation till andra system och manuella aktiviteter och kontroll. De flesta användare av LSV registrerar och hanterar sina affärer över vågen så det är en enkel men mångsidig plattform.

Så gör du för att få veta mer

info@motusweighing.se | 031-303 73 20 | www.motusweighing.se