Nyheter

Goda nyheter: i december 2023 öppnar 590 mil vägar för långa fordon upp till 34,5 meter. Med mer gods per lastbil minskar både utsläpp och transportkostnader samt ökar näringslivets konkurrenskraft.

Genom att kunna väga utan onödiga stopp ökar servicenivån med full kontroll bibehållen. Detta ger avfallsanläggningar möjlighet att uppfylla tillgänglighet och servicekrav för kommuninvånare. Motus produkt bygger på data från faktiskt beteende ihop med vikten på lämnade varor i stället för uppskattningar.