Fallstudier

Här följer ett antal fallstudier med de besparingarna man gör om man i stället för att försöka åtgärda symptomet på ett traditionellt sätt faktiskt löser själva problemet med Motus Systems.

För att få en komplett bild måste man även ta med andra värden än de rent konkret redovisade besparingarna i sitt besluts­underlaget. Bland annat möjlig försäljningsökning i och med kapacitetshöjningen och kortare vägningstider (ju värdefullare last ju viktigare blir just denna punkt), platsbesparing i och med kortare våg, mindre slitage och lägre bränsleförbrukning som resulterar i billigare drift, underhåll och minskade utsläpp. 

Korrekt viktinformation inklusive axelvikter direkt i chaufförens mobil eliminerar dessutom risk för överlast med böter som följd och inga missade vägningar i och med att alla automatiskt lagras i Motus Systems med full integration till ditt affärssystem, Många hävdar att de största vinsterna faktiskt ligger här.

Kontakta oss för en specifik besparingskalkyl och offert för just din verksamhet och vi hör av oss för att diskutera vidare hur vi gemensamt kan förbättra dina vägningsrutiner.

________________________________

Förutsättning vid fallstudierna

 • 22 arbetsdagar per månad
 • 12 månader per år
 • Under "Motus lösning" är priserna beräknade på att man använder en 12 meters våg. I många fall går det även att använda en 6 meters vilken är cirka 60 000 kronor billigare.
 • 625 kronor i timmen (snitt) för bil och förare exkl. moms
 • 200 kronor i timmen för administrativ personal exkl. moms
 • Samtliga vågpriser är marknadsmässiga för kvalitetsvågar från t.ex. Precia-Molen inklusive genomsnittlig kostnad för frakt, markarbeten och installation.
 • Kalibreringskostnad är beräknad till 15 000 kronor per år.
 • Samtliga tider i de olika case studies är de teoretiska direkta tiderna för de olika momenten, i verkligheten så blir besparingarna i stort sett alltid större då varje moment i praktiken tar längre tid än redovisat.

Befintlig våg för kort

Bakgrund

En vågägare vill minska den tidsförlust och det krånglet som det innebär att väga de flesta ekipage bil och släp separat då merparten av de ekipage som vägs är 16-20 meter och vågen bara 12. Administrationen av kund- och lastidentifiering sköts av chauffören på terminal vid vågplatsen och tar ca 30 sekunder per vägning. Vågägaren väger cirka 40 laster + 40 tomvägningar per dag och har i princip aldrig någon väntetid för vägning. Han väger bara egna fordon.

Traditionell lösning

Installera en 24 meters våg för att minska tidsförlusten är den enda vettiga lösningen i detta fall. Kostnaden för en 24 meters våg är 530 000 kronor. I och med att han kan väga bil och släp samtidigt kommer det ge en besparing på 30 sek per vägning vilket i pengar blir ca 417 kronor per dag.

Motus lösning

Med hjälp av Motus Systems så kan han behålla sin våg och ändå väga hela ekipagen på en gång. Det innebär att han först sparar 530 000 kronor för vågen. Till detta 417 kronor per dag för att han slipper väga i två steg och dessutom en besparing om 417 kronor per dag då vägningsprocessen i sin helhet kortas med 30 sekunder då bilen aldrig behöver stanna. 30 sekunder sparas in som det tar att registrera lasten på vågplatsen då detta kan göras senare via chaufförens mobil vid t.ex. lastning och det bidrar med ytterligare 417 kronor. 

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Behöver inte köpa en längre våg 530 000 kr

Direkt besparing 530 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 110 000 kr
 • Besparing administration 110 000 kr

Årlig bruttobesparing 220 000 kr

För låg kapacitet

Bakgrund

Vågägare med en 18 meters våg vill minska väntetiden vid vägning. Väntetiderna ligger totalt i snitt över dagen på 3 minuter. Vågägaren väger cirka 60 laster per dag plus lika många tomvägningar. Administrationen av kund- och lastidentifiering sköts av en av vågägarens administratörer och tar ca 60 sekunder per vägning. Samtliga fordon är 16 meter eller kortare. Vågägare har inga egna fordon utan all transport sköts av kontrakterade tredjeparter.

Traditionell lösning

Det är svårt att helt eliminera problemet men en klar förbättring nås genom att installera en ytterligare 18 meters våg. Kostnaden för en 18 meters våg är 385 000 kronor. I och med fördubblad vågkapacitet kan han reducera den genomsnittliga väntetiden med cirka 1,5 minuter. Däremot kommer den administrativa delen öka för vågägaren då det blir två enheter att hantera.

Motus lösning

Med Motus Systems så behöver han inte investera i en ny våg. Det innebär att han där direkt sparar 385 000 kronor och han kommer i princip helt eliminera väntetiden. Sedan sparas 15 000 kronor per år i och med att han slipper kalibrera ytterliga en våg. En besparing på ca 60 sekunder (400 kronor per dag) kan adderas till per vägning då vågägarens administratör ej längre behöver registrera vägningarna på plats utan chauffören sköter detta via mobilen i efterhand. 

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Behöver inte köpa en till våg 385 000 kr

Direkt besparing 385 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 0 kr
 • Besparing administration 106 000 kr
 • Besparing kalibreringskostnad 15 000 kr

Årlig bruttobesparing 121 000 kr

Här gör vågägaren en ganska liten årlig besparing men den verkliga vinsten ligger i att vägningstiden minskar vilket möjliggör att öka antalet leveranser och därigenom också försäljningen.

Förbättra fysiska flödet

Bakgrund

Vågägare överväger att separera in- och utfart till sin anläggning på grund av utrymmesskäl vid den befintliga infarten. De flesta ekipagen är bil och släp mellan 10 och 18 meter. Han har idag två 18 meters vågar och totalt cirka 70 vägningar per dag plus 70 tomvägningar och antalen ökar stadigt med 5-10 vägningar om dagen på årsbas. Administrationen av kund- och lastidentifiering sköts av en av vågägarens administratör och chauffören gemensamt och tar ca 20 sekunder per vägning. Förutom att det inte finns tillräckligt med plats vid vågarna så det bildas köer utanför anläggningen så ökar också väntetiderna hela tiden ökar, idag ligger de på i snitt 2 minuter per vägning. Ca 40 % av vägningarna är av vågägarens egna fordon, resterande kontrakterade tredjeparter.

Traditionell lösning

Alternativet är att installera en ny 18 meters våg vid den tänkta nya utfarten. Kostnaden för en ny 18 meters våg kostar mellan 385 000. I och med att låta dagen båda vågar på heltid betjäna infarten kan han reducera den genomsnittliga väntetiden med cirka 1,5 minuter. Däremot kommer den administrativa delen öka för vågägaren då den nya vågen blir placerad på annat ställe.

Motus lösning

Den optimala lösningen är att använda Motus Systems vilket innebär att vågägaren kan behålla vågarna där de är idag och men ändå nå en flerdubbling av kapaciteten vilket gör att utrymmesproblemet försvinner och väntetiderna kan i princip helt elimineras. Det innebär att han först sparar 385 000 kronor. Till det kommer 292 kronor i väntetid (skillnaden i besparing mellan traditionella och Motus) samt 292 kronor per dag då vägningsprocessen i sin helhet kortas med cirka 30 sekunder då bilen aldrig behöver stanna. Summorna avser endast besparingen för vågägarens egna fordon. Slutligen sparas 15 000 kronor per år i och med att han slipper kalibrera ytterliga en våg.

Ytterligare en besparing på ca 20 sekunder, 192 kronor för egna chaufförer och 154 kronor för administrativ personal per vägning uppnås då vågägarens administratör ej längre behöver registrera vägningarna på plats utan chauffören sköter detta via mobilen i efterhand vid t.ex. lastning.

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Behöver inte investera i ny våg 385 000 kr

Direkt besparing 385 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 154 000 kr
 • Besparing administration 91 000 kr
 • Besparing kalibreringskostnad 15 000 kr

Årlig bruttobesparing 260 000 kr

Byta ut befintliga vågar

Bakgrund

Vågägare har två uttjänta 24 meters vågar och måste byta ut dem. Merparten av fordonen som vägs är över 16 meter och vågarna är placerade på två olika platser på anläggningen. Det finns inga kapacitetsproblem då kunden bara gör i snitt 40 lastvägningar per dag och våg inklusive tomvägningar). Administrationen av kund- och lastidentifiering sköts av vågägarens administratörer och tar i snitt 2 minuter (tomvägningarna går fortare) per vägning då både last och kund måste registreras samt att det ofta förekommer olika last i bil och släp. Vågägaren använder inga egna fordon.

Traditionell lösning

Byta ut de befintliga vågarna. Kostnaden för en 24 meters våg ligger på 390 000 kronor per styck, totalt hamnar kostnaden på 780 000 kronor för två stycken. Denna summa baserar sig på att inget markarbete behöver utföras utan de nya vågarna "passar direkt" och bara att lyfta dit.

Motus lösning

Med hjälp av Motus Systems så behöver han inte investera i 24 meters vågar utan klarar sig med två 12 meters som kostar 190 000 kronor styck exklusive markarbete då det redan finns fundament. Däremot tillkommer visst arbete för att anpassa fundamenten från 24 till 12 meters vågplatta till en kostnad av uppskatt­ningsvis 15 000 per våg. Det innebär att han totalt sparar cirka 370 000 kronor. Ytterligare en besparing görs på 533 kronor per dag då vågägarens administratör ej längre behöver registrera vägningarna på plats utan chauffören sköter detta via mobilen i efterhand vid t.ex. lastning, även vid olika laster. 

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Behöver inte köpa 24 meters vågar utan bara 12 meters 370 000 kr

Direkt besparing 370 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 0 kr
 • Besparing administration 141 000 kr

Årlig bruttobesparing 141 000 kr

Här gör vågägaren ingen årlig vägnings-besparing utan den verkliga vinsten ligger i att vågtiden minskar och möjlighet finns att rationalisera bort den interna administrationen. Underhållskostnaden blir också lägre vilket bidrar ytterligare till besparingen. Och så sparar han ju 370 000 kronor på vågarna.

Behöver axelvikter

Bakgrund

Vågägare med en 18 meters våg behöver finna en lösning för att kontrollera axelvikter då flera av hans kunderna är lokaliserade i områden med axelviktsrestriktioner vilket gör att man riskerar böter för höga axelvikter. Vågägaren har inga egna fordon och väger ca 40 laster per dag. Administrationen av kund- och lastidentifiering sköts idag av en av vågägarens administratörer och chauffören gemensamt och tar ca 30 sekunder per vägning. 80 vägningar görs totalt men axelvikter behövs endast vid utfart.


Traditionell lösning

Installera en axeltrycksvåg före eller efter den befintliga är i princip den enda lösningen. Kostnaden för en axeltrycksvåg är minst 100 000 kronor. Att dokumentera axelvikterna på chaufförens lastsedel tar sedan administratören ca 30 sekunder att göra.

Motus lösning

Med Motus Systems så behöver han inte investera i en axeltrycksvåg. Det innebär att han direkt sparar 100 000 kronor. Sedan sparas 15 000 kronor per år i och med att han slipper kalibrera ytterliga en våg. Motus skickar dessutom samtliga våguppgifter, totalvikt, bil respektive släp, axel- och boggivikter direkt till chaufförens telefon så han alltid har korrekt och uppdaterad information. Samtliga uppgifter kan också skickas direkt till vågägarens affärssystem. Då inget manuellt arbete behövs vid axelvägning så sparas administrativt 30 sekunder vid vägningar vid utfart plus de 30 sekunder som administrativt sparas in vid varje in- och utfart vilket blir 117 kronor respektive 267 kronor. 

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Behöver inte köpa separat axeltrycksvåg 100 000 kr

Direkt besparing 100 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 0 kr
 • Besparing administration 101 000 kr
 • Besparing kalibreringskostnad 15 000 kr

Årlig bruttobesparing 116 000 kr

Här gör vågägaren en mindre årlig besparing men den stora vinsten ligger i att han kan eliminera risken för böter för
överlaster som i det här caset är vågägarens ansvar. Dessutom finns också möjligheter att öka antalet leveranser då vägningen går snabbare.

Minska administrationen

Bakgrund

Vågägare med två vågar vill minska den interna administrationen med registrering av fordon, laster, kunder, vågkvitton etc. Vågägaren har inga egna fordon och all administration sköts av egen personal och i stort sett manuellt mellan själva vägningen och tills informationen läggs in i affärssystemet. Den totala administrativa tidsåtgången per vägning är 3 minuter. Det utförs totalt 100 vägningar (50 med last, 50 tom) per dag. Vågägaren har inga egna fordon.

Traditionell lösning

Här finns egentligen ingen traditionell våglösning utan här måste ett administrativt gränssnitt skapas mellan viktindikator och affärssystem. Kostnad för ett sådant kan variera från 10 000 upp till det 10-dubbla.

Motus lösning

Motus Systems är den lösning vågägaren behöver då det hanterar samtliga vägningar och där nödvändig information som lastkvalitet, kund etc. snabbt läggs till antingen av chauffören eller den egna administratören. Beroende på hur stor del av registreringsprocessen vågägaren kan/vill lägga ut på chauffören så blir tidsbesparingen mellan 2 till 3 minuter. Tidsbesparing per vägning då vågägarens administratör ej längre behöver registrera vägningarna resulterar i en minskad kostnad på mellan 667 och 1 000 kronor per dag beroende på hur mycket som läggs på chauffören att utföra via appen.

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Slipper utveckla mjukvara >10 000 kr

Direkt besparing >10 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 0 kr
 • Besparing administration 176 000 - 264 000 kr

Årlig bruttobesparing 176 000 - 264 000 kr

Här kan vågägaren förvisso göra en hyfsad årlig besparing men den stora vinsten ligger ändå i att han kan minimera den administrativa flaskhalsen. Då vägningen gå betydligt fortare så finns också möjligheter att öka antalet leveranser.

Tidigare inte haft våg

Bakgrund

Företagare behöver investera i en egen våg på sin anläggning då volymerna blivit för stora för att hyra in sig externt. De flesta ekipage är 16-24 meter långa. Han behöver göra cirka 15 vägningar per dag totalt. Vågägaren äger själv samtliga fordon.

Traditionell lösning

Installera en 24 meters är den bästa lösningen i detta fall. Kostnaden för en 24 meters våg är 530 000 kronor per styck. Till detta skall läggas den interna kostnaden för administration av vågresultat. Administrationen runt varje vägning beräknas ta 4 minuter i och med att det kommer ske helt manuellt. Ett alternativ är att installera en 12 meters våg men då riskerar den extra tidsåtgången för att väga bil och släp separat på ett par år att äta upp vinsten av det lägre inköpspriset.

Motus lösning

Med Motus Systems så behöver han inte investera i en 24-meters våg utan klarar sig med en 12-meters för 260 000 kronor vilket innebär att han där sparar 270 000 kronor. I och med att han inte behöver någon administratör som sköter vågadministrationen manuellt blir det en besparing på 200 kronor per dag. Till detta kommer tidsvinsten på 30 sekunder vid själva vägningen, 78 kronor per dag. 

Besparing med Motus lösning jämfört med traditionell lösning

Engångsbesparing

 • Slipper köpa en 24 meters våg utan klarar sig med en 12 meters 270 000 kr

Direkt besparing 270 000 kr

Årlig besparing

 • Besparing vägning 21 000 kr
 • Besparing administration 52 000 kr

Årlig bruttobesparing 73 000 kr

En låg årlig summa om vi bara väger in de direkta besparingarna, dock sparas ju 270 000 kronor direkt. Dessutom så sparas det ju in det extra utrymme som en 4 gånger så lång våg kräver men framförallt så slipper någon hantera administrationen runt detta och det är ju en besparing inte bara för själva registreringsarbetet för vägningen utan framförallt för att han slipper en fysisk, dedikerad person som faktiskt skall göra det.