Motus Systems - rationell vägning i farten

Motus System är en svenskt, världsunikt och patenterat system som optimerar och förfinar ditt vägningsdata som din våg levererar och vår teknik gör det möjligt att rationalisera bort i stort sett hela den fysiska vägningsprocessen i ditt flöde. 

Detta åstadkommer vi genom att förvandlar din fordonsvåg ett helautomatiskt, integrerat vågsystem där du bara kör över vågen för att väga - något tidigare inte varit möjligt att göra med hög noggrannhet (med Motus ned till så lågt som ±0,1% avvikelse). 

Vid vägningen identifieras fordonet med registreringsnummer eller RFID och vägningsresultatet kopplas automatiskt ihop med fordonet. Detta gör det möjligt för chauffören att direkt lämna nödvändig information så som last, projekt, kund etc. men också få vital information som total-, boggi- och axelvikter.

Med Motus System effektiviseras din vägningprocess radikalt i och med automatisering och integration direkt i ditt affärssystem, du slipper dessutom investera och underhålla dyra och komplicerade terminaler. 

Förutom ovan finns en mängd andra fördelar med Motus System, läs mer om dessa under konkreta vinster nedan eller kontakta oss för en diskussion.

MHS som ingår som en del i Motus System är certifierat av brittiska NMO enligt den internationella standarden OIML R134 för automatisk vägning.