en-Häggenås kontrollplats

25/04/2020

Den 7:e och 8:e april slutfördes installationsarbetet från Motus och Tamtrons sida på Häggenås kontrollplats strax norr om Östersund.

Denna anläggning är byggd som modell för nya och ombyggnationer av befintliga trafikkontrollplatser i Sverige. De skärpta kraven på fler kontroller har inneburit att man måste effektivisera vägningsrutinerna och här är Motus den givna partnern. 

Projektet avslutades från Motus sida med att Kristjan utbildade den engagerade och imponerade personalen från Trafikverket och Polisen. 

Mer information kommer efter idrifttagandet den 27:e april 2020