Motus Weighing
Med bekräftad funktion av NMi och RISE... 

MOTUS High Speed

"No Stop Weighing"

Varje dag vägs hundratusentals tunga fordon flera gånger om dagen runt om i världen. Nästan utan undantag stannar de en eller flera gånger på en våg för att vägas - en ny teknik kan ändra på detta genom att låta fordonet köra över vågen utan att stanna. MOTUS High Speed konverterar s k statiska vågar, där fordonen måste stanna för att vägas, till dynamiska, där fordonen vägs i farten.
 

Dynamisk vägning - har alla fördelar

Effektivt och större kapacitet

Statiska vågar kan konverteras till dynamiska, så att ett fordon kan köra över vågbryggan istället för att behöva stanna, genom att installera MOTUS High Speed. Vägningsprocessen effektiviseras avsevärt genom en betydande tidsbesparing och kapaciteten ökar vilket möjliggör fler vägningar på kortare tid.
 

Vägning av tunga fordon

Kommersiellt och i myndighetsutövning

Tunga fordon vägs av många olika anledningar, t ex för att bestämma vikt och värde på en leverans av skrot, grus eller spannmål. Vägning används också av transportföretag och myndigheter för att säkerställa att högsta tillåtna vikter för ett fordon inte överskrids. Vägningen går oftast till så att fordonet kör fram och stannar på en vågbrygga för att möjliggöra ett noggrant vägningsresultat - s k statisk vägning.
 

MOTUS High Speed 

MOTUS High Speed är en teknik som möjliggör dynamisk vägning med hög noggrannhet av fordon i farten, dvs utan att stanna, på en vågbrygga. Holländska NMi och svenska RISE bekräftar MHS' funktion i en rapport från hösten 2017 där noggrannheten är i fokus. MOTUS High Speed består av både mjuk- och hårdvara för att konvertera en vågbrygga för statisk vägning med en längd över 4 meter till en dito för dynamisk vägning. Patent är sökt för tekniken som huvudsakligen är baserad på att fordonets axlar kan detekteras automatiskt när de rullar upp på vågplattan samt att matematiska algoritmer rensar vägningsresultaten från störningar.

Ta en titt på hur det fungerar!