Uppgradera Din Våg!
Axelvikter, boggievikter, totalvikt, delad vägning, inga terminaler, vikten i mobilen, kortare våg, högre kapacitet, kortare vägningstid, minskad bränsleförbrukning...

Motus' uppgradering sparar pengar!


Kortare vågplatta!

Med MHS räcker det med en vågplatta som är 6 m för noggrann vägning.
 


Högre kapacitet!

Kö vid vågen? Med MHS ökar Du kapaciteten 2-5 gånger och slipper köer och kanske t o m att köpa ytterligare en våg.
 


Ökar intäkterna!

I och med att det går fortare att väga hinner Du med fler leveranser!


Kortare tid för vägning!

Fordonen kör över vågen vilket gör att det går fortare att väga - 10 s istället för 1-2 minuter.
 


Minskar utsläppen!

Inga stopp på vågen gör att bränsleförbrukningen för de fordons som vägs minskar avsevärt och med dem utsläppen. Dessutom minskar slitage både på våg och fordon.


Få ut mer av Din våg!

Med Motus' MHS får Du inte bara totalvikt, utan också axelvikter, boggievikter, separata vikter för dragbil och släp.